صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

آیین رونمایی از کتاب« عربستان سعودی یک پادشاهی در معرض خطر»

آیین رونمایی از کتاب عربستان سعودی،یک پادشاهی در معرض خطر با حضور مترجمان کتاب و جمعی از نویسندگان و فرهیختگان و اهالی رسانه در انتشارات علمیآیین رونمایی از کتاب عربستان سعودی،یک پادشاهی در معرض خطر برگزار شد آیین رونمایی از کتاب عربستان سعودی،یک پادشاهی در معرض خطر با حضور مترجمان کتاب و جمعی از نویسندگان و فرهیختگان و اهالی رسانه در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد. در این نشست پل آرتز نویسندۀ هلندی کتاب نیز از طریق اسکایپ سخ و فرهنگی برگزار شد.