صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

بازگشت مجموعه کتاب های سال های دور

رمان ها و داستان های قدیمی ، همیشه برای کتاب خوان ها جذابیت دارند ؛ تفاوتی نمی کند که مخاطب در چه گروه سنی قرار دارد ؛ دیدن چاپ جدید از کتاب های سال های دور ، برای خواننده خوشایند است.

ترجمۀ «دیالکتیک هگل»به روایت گادامر منتشر شد

به تازگی انتشارات علمی و فرهنگی چاپ نخست ترجمۀ کتاب «دیالکتیک هگل » را منتشر و به بازار عرضه کرده است. این کتاب را هانس- گیورگ گادامر به زبان آلمانی به رشتۀ تحریر درآورده و پگاه مصلح آن را به فارسی ترجمه کرده است .