صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

نگاهی به کتاب «پارادایم جدید»

تورن در پیوند با موضوع سوژه بحث تاریخمندی را طرح می‌کند. شاید یکی از نقدهایی که بتوان به این اثر وارد دانست، عدم ارائۀ تعریفی جامع از همین مفهوم تاریخمندی است. در نتیجه این ابهام خواننده ناگزیر است تا مباحث مختلف طرح‌شده در آثار این اندیشمند را کنار هم قرار دهد تا به تصویری نسبتاً جامع از مفهوم یادشده دست یابد.

معرفی کتاب فلسفۀ ذهن

آیا می‌توانیم به اذهان دیگری غیر از خود معرفت داشته باشیم؟ از کجا معلوم آدم‌هایی که دور و بر ما زندگی می‌کنند زامبی‌هایی نباشند که صرفا به لحاظ ظاهری و برخی رفتارها به ما شباهت دارند؟ این سوال و سوال‌هایی از این دست در خصوص کارکرد ذهن ما و دیگران یکی از سوال‌هایی است که در فلسفه ذهن مطرح می‌شود.

معرفی کتاب پارادایم جدید

مشخصات کتاب: پارادایم جدید، آلن تورن، مترجم: سلمان صادقی‌زاده، ناشر: علمی فرهنگی، تعداد صفحه: ۳۶۰ صفحه، قیمت: ۲۰ هزارتومان