صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

استاد خرمشاهی ، چهرۀ ماندگار ایران

استاد خرمشاهی ، چهرۀ ماندگار ایران و یکی از برجسته ترین نویسندگان و پژوهشگران و مترجمان معاصر است که در حوزۀ قرآن پژوهی و حافظ پژوهی صاحب نظر و صاحب قلم است.

یادداشت گیتا گرکانی مترجم کتاب « تاوان یک مادر»

تاوان یک مادر را سو کلبولد نوشته و گیتا گرکانی به فارسی ترجمه کرده است. خواندن این کتاب راهی است برای بررسی دوباره‌ی ارتباط خودمان با اطرافیان‌مان و بخصوص فرزندانمان. آن‌ها را چقدر می شناسیم؟ از رنج‌ها و درگیری‌های درونی‌شان چه اندازه خبر داریم؟ و آیا از سلامت روانی‌شان به راستی مطمئنیم؟ و اگر مطمئنیم این اطمینان به چه اندازه است؟

معرفی کتاب رویای کوچۀ وحشت

داستان بلند رویای کوچه وحشت ( کتابی در ژانر وحشت)نوشته مهین منتظری رودبارکی و برای نوجوانان در ۳۱۶ صفحه روانۀ کتابفروشی ها شد.

عزت الله فولادوند

یشتر ترجمه های فولادوند در حوزۀ فلسفه و در زمینۀ علوم اجتماعی و به ویژه مباحثی چون آزادی بوده است.وی در سال ۱۳۵۰ عنوان مترجم ممتاز در رشته علوم اجتماعی را به خاطر ترجمۀ کتاب گریز از آزادی به دست آورد. ترجمه کتابهای "فلسفه کانت" و "آگاهی و جامعه" نیز به ترتیب در دوره‌های هشتم و نهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند.

زنانه شدن شهر

کتاب «زنانه شدن شهر» به تحلیل زن و شهر و مناسبات میان آن‌ها و تأثیر عمیق آن‌ها که بر تحولات جامعه معاصر ایران گذاشته و در عین حال از این تحولات تأثیر پذیرفته می‌پردازد.

جامعه شناسی کنش محیط زیستی منتشر شد.

این کتاب که در بارۀ تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا است توسط محمد فاضلی، معصومه اشتیاقی و محمد فکری نوشته شده و بر اساس مطالعه ای در شهر تهران است.