نمایش محتوا با برچسب:

مصاحبه روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی با آسیه حیدری شاهی مترجم کمیک استریپ شازده کوچولو

فرزانه زنگیان مسئول روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی به مناسبت ترجمه کمیک استریپ شازده کوچولو مصاحبه ای با مترجم کتاب آسیه حیدری شاهی دوسرایی انجام داده است که ملاحظه می فرمایید:

ظهور نسلی نواندیش در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس «فرزانه زنگیان»

مسئولان و دست اندرکاران انتشارات علمی و فرهنگی بر این باورند که از طریق هنر و ادبیات می توان ارتباط موثر و مفیدی بین یکی از فرازهای تاریخ معاصر ایران، یعنی پایداری، مقاومت، و ایثارگری های جانانۀ جوانان ایرانی در دوران جنگ با تفکر و ذهنیت نسل جوان امروز برقرار کرد.

ظهور نسلی نواندیش در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس «فرزانه زنگیان »

به هر حال نکتۀ بسیار جالب توجه این است که نوجوانان و جوانانی که هرگز جنگ را ندیده و تنها حکایت هایی از نسل اولی ها شنیده و با واسطه های دیداری و شنیداری چون کتاب و فیلم و تئاتر با مقولۀ دفاع مقدس ارتباط برقرار کرده اند، بیشترین استقبال را از جشنوارۀ بوی خاک داشتند .

از نگاه آن که پشت پیشخوان است

گزارش ویژه از رویدادهای بخش کودک و نوجوان در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران . اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴