ویژه علمی فرهنگی

اخبــار کوتاه

اخبار نشر

کتاب برای اولین بار به صورت منسجم عوامل متعدد موثر بر رفتار محیط زیستی تفکیک زباله از مبدا را به زبان فارسی ارائه می کند.
کافه نشانۀ خاصی از مدرنیته است. رد پای این ادعا را می توان در هم نشینی کافه با شهرها جستجو کرد.نگاه جوانان با میانسالان و سالمندان در بارۀ دو پدیدۀ قهوه خانه و کافه به سبک امروزی و احساس آنها از رفتن به این مکان ها با هم بسیار متفاوت است.آیا زمان قهوه خانه ها سپری شده و دیگر بایدبه کافه نشینی روی آورد ؟
بلبشو به بررسی سازو کار ضعیف و به هم ریخته می پردازد. این کتاب با بررسی مفاهیم و متغیرهایی چون فضا، سوژه، ساختار و فرهنگ به دنبال فهم این مسئله است که چرا و چگونه ساختارهای مدرن به سمت آشوب سوق پیدا می کنند.

کتابخانه انتشارات

چاپ یک
مقدمۀ کیمبریج بر ساموئل بکت
چاپ یک
تاوان یک مادر
چاپ یک
تفسیر و پیش تفسیر
چاپ یک
کاوش در ایران
چاپ یک
قاب زدایی ها
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
سووشون آینۀ روزگار
چاپ یک
بلچلی پارک
چاپ یک
بلندی های  بادگیر
چاپ یک
کاوش در ایران
چاپ یک
مطالعات فرهنگی

نه فقر تنها علت بی‌خانمانی است و نه ساختن خوابگاه‌های عمومی راه‌حل ریشه‌کن کردن آن است. این مسئله بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا به‌نظر می‌رسد.ما اینجا با یک شبکه گسترده و تودرتو از عوامل گوناگون مواجهیم که این مشکل را به‌وجود آورده است.

  • 54

محمد حنیف

محمد حنیف

محمد حنیف نویسنده، مترجم و پزوهشگری پرتلاش و با اخلاق است.کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی که به قلم ایشان در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است امسال برگزیدۀ جشنوارۀ قلم زرین شد.با فعالیت های فرهنگی محمد حنیف بیشتر آشنا شوید.

  • 192

هستۀ اولیۀ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1332 با عنوان بنگاه ترجمه و نشر کتاب و با هدف گزینش و ترجمه و انتشار بهترین اثار در حوزه های بزرگسال و کودک و نوجوان تاسیس شد.

  • 40

یادداشت دورنمایی خوش از آینده ادبیات جنگ و دفاع مقدس را یوسف قوجق نوشته است . قوجق رمان ها و داستان های زیادی به رشته تحریر درآورده و هم چنین داوری بسیاری از جشنواره های داستان نویسی را بر عهده داشته است. او معتقد است آفرینش های ادبی وجدان بیدار یک جامعه است.

  • 171

زنانه شدن شهر

زنانه شدن شهر

کتاب «زنانه شدن شهر» به تحلیل زن و شهر و مناسبات میان آن‌ها و تأثیر عمیق آن‌ها که بر تحولات جامعه معاصر ایران گذاشته و در عین حال از این تحولات تأثیر پذیرفته می‌پردازد.

  • 42