Slide background کتابخانه دهخدا شفیعی کدکنی همای سمیعی گیلانی الهی قمشه ای جلال آل احمد بهاء الدین خرمشاهی فولادوند

ویژه علمی فرهنگی

اخبــار کوتاه

اخبار نشر

اسطوره ها بازتاب روان مردمان باستان‌اند و هنر در این عصر از آن‌جا دمیده است که روان آدمی را تسلی دهد.
مدیر فروش انتشارات علمی و فرهنگی گفت اقبال ماه‌های اخیر مردم به خرید و مطالعه کتاب‌ در مقایسه با سال‌های اخیر بی سابقه است.
کتاب ایران در سیاحت نامه اولیا چلبی، روایت ۳ سفر این سیاح بزرگ به ایران است

کتابخانه انتشارات

چاپ یک
تست
چاپ یک
مقدمۀ کیمبریج بر ساموئل بکت
چاپ یک
تاوان یک مادر
چاپ یک
تفسیر و پیش تفسیر
چاپ یک
کاوش در ایران
چاپ یک
قاب زدایی ها
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
سووشون آینۀ روزگار
چاپ یک
بلچلی پارک
چاپ یک
بلندی های  بادگیر
چاپ یک
کاوش در ایران

کتاب «بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران» می‌کوشد ضمن بیان تعاریف و مصادیقی از این سبک ادبی در سطح جهان با نگاهی به عناصر جادویی قصه ایرانی راهی به ارائه آثار رئالیست جادویی ولی با رنگ و بوی ایرانی بیابد.

  • 65

بعضی از ترجمه های معروف این مترجم پرآوازه چون وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوی ، معنی هنر نوشته هربرت رید، عرفان و منطق اثر برتراند راسل و بیگانه ای در دهکده اثر مارک تواین بارها توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و به بازار کتاب عرضه شده است.

  • 107

انتشارات علمی و فرهنگی با حدود شصت سال قدمت و با تکیه بر سابقۀ دیرین و آوازۀ نیکو در میان اهل فرهنگ ،برآن است تا با احیای سنت اندیشه گستری دیرین خود، پیشتاز رویکردهای نوین فرهنگی در جامعه باشد.

  • 119

برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند جایزه جلال و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گفت: بهتر است که یا این دو جایزه یکی شود یا روند بررسی مجزا باشد؛ چراکه فکر می‌کنم درغیر این صورت حق سایر افرادی که اثر ادبی تولید می‌کنند، نادیده گرفته می‌شود.

  • 83

وجه تسمیه‌ی این پاره‌ی اخیر از روایت داراب‌نامه به بهمن‌شاه‌نامه، پویایی نقش و حضور محوری بهمن فرزند فیروزشاه به عنوان قهرمان روایت است. در سال ۱۳۹۵ به همّت دکتر میلاد جعفرپور و دکتر حسین اسماعیلی، بهمن‌شاه‌نامه در دو جلد چهارم و پنجم تدوین شده که تا امروز جلد چهارم آن توسّط انتشارات علمی‌وفرهنگی منتشر شده و جلد پنجم آن نیز از سوی همین انتشارات در ماه‌های آتی روانۀ بازار کتاب خواهد شد.

  • 50

دمیان

دمیان

دميان ماجرای جوانی به نام اميل سينكلر است. كسی كه بعد از خروج از خانه و ورود به عرصه های اجتماعی در می‌يابد با دو دنيای متفاوت روبه رو است.

  • 68