Slide background کتابخانه دهخدا شفیعی کدکنی همای سمیعی گیلانی الهی قمشه ای جلال آل احمد بهاء الدین خرمشاهی فولادوند

ویژه علمی فرهنگی

اخبــار کوتاه

اخبار نشر

کتاب «بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران» اثری مشترک از من و پسرم، محسن حنیف است. ما در این کتاب به ویژگی‌های ساختاری و ریشه‌های تاریخی رئالیسم جادویی پرداخته‌ایم و راه بومی‌سازی آن را نشان داده‌ایم.
آیا جز این زمان های کوتاه به همراه وقایع زودگذر در زندگانی معمول ما آدمیان ، زمانی دیگر هم دارای معنایی ژرف تر و گسترده تر وجود دارد؟
دریدا فیلسوفی شناخته شده بود چون در مصاحبه‌های بسیاری در باب مسائل فلسفی و ارتباط آن با رخداد های مطرح روز اظهار نظر کرده بود با این حال استقبال اینچنینی از یک فیلسوف حتی در کشوری مانند فرانسه هم کمی عجیب می‌نمود.

کتابخانه انتشارات

چاپ یک
مقدمۀ کیمبریج بر ساموئل بکت
چاپ یک
تاوان یک مادر
چاپ یک
تفسیر و پیش تفسیر
چاپ یک
کاوش در ایران
چاپ یک
قاب زدایی ها
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
سووشون آینۀ روزگار
چاپ یک
بلچلی پارک
چاپ یک
بلندی های  بادگیر
چاپ یک
کاوش در ایران
چاپ یک
مطالعات فرهنگی

سورن کیرکگور از جمله فیلسوفانی است که طی سه دهه گذشته مدام درباره وی در فارسی گفته شده، ولی دو سه سالی است که ترجمه آثارش به طور جدی آغاز شده است. آثار کیرکگور در کل متون دشواری‌اند. بنابراین کیفیت ترجمه فارسی آن بیش از پیش مهم می‌شود.

  • 6

احمد سمیعی گیلانی، نویسنده، مترجم و ویراستار برجسته در سال ۱۲۹۸ در محلۀ سنگلج تهران و در کوچۀ افشارها، در یک خانوادۀ گیلانی متولد شد . وی که تا پنج سالگی شناسنامه نداشته تأکید می‌کند که روز و ماه تولدش تا همین اواخر در شناسنامه‌اش ثبت نشده بود و تنها در قرآن تاریخ تولدش را به قمری نوشته بودند .

  • 177

انتشارات علمی و فرهنگی با حدود شصت سال قدمت و با تکیه بر سابقۀ دیرین و آوازۀ نیکو در میان اهل فرهنگ ،برآن است تا با احیای سنت اندیشه گستری دیرین خود، پیشتاز رویکردهای نوین فرهنگی در جامعه باشد.

  • 117

یادمان باشد این ما هستیم که به سلیقۀ بچه ها شکل می دهیم. ما اگر کار ادبی فاخر و خوب برای کودکان و نوجوانان بنویسیم یا ترجمه کنیم می توانیم این نسل را از خشونت نجات دهیم.

  • 151

چرا روایت و ذهن نویسا را نوشتم؟ نوشتم تا مفهوم روایت (narrative) را از قید ادبیات و زبان خلاص کنم. هر چند در فصل اول کوشیدم نشان بدهم چرا روایت مهم است اما در فصل دوم همین ماموریت را انجام دادم . تعریف روایت را تعریفی مرتبط با کارکردهای مغز کردم که بیرون از حیطه و قلمرو زبان هم گسترده شده است.

  • 38

قابوسنامه

قابوسنامه

چاپ اول قابوسنامه هنگامی که انتشارات علمی و فرهنگی بنگاه ترجمه و نشر کتاب نام داشت منتشر شده بود. این کتاب برای نوزدهمین بار تجدید چاپ شده و نایاب شدن آخرین چاپ آن بعد از حدود دو سال و اندی، نشان می‌دهد این متن کلاسیک ادبیات فارسی همچنان در میان کتاب‌خوانان مخاطب دارد.

  • 47