ویژه علمی فرهنگی

اخبــار کوتاه

اخبار نشر

کتاب برای اولین بار به صورت منسجم عوامل متعدد موثر بر رفتار محیط زیستی تفکیک زباله از مبدا را به زبان فارسی ارائه می کند.
کافه نشانۀ خاصی از مدرنیته است. رد پای این ادعا را می توان در هم نشینی کافه با شهرها جستجو کرد.نگاه جوانان با میانسالان و سالمندان در بارۀ دو پدیدۀ قهوه خانه و کافه به سبک امروزی و احساس آنها از رفتن به این مکان ها با هم بسیار متفاوت است.آیا زمان قهوه خانه ها سپری شده و دیگر بایدبه کافه نشینی روی آورد ؟
بلبشو به بررسی سازو کار ضعیف و به هم ریخته می پردازد. این کتاب با بررسی مفاهیم و متغیرهایی چون فضا، سوژه، ساختار و فرهنگ به دنبال فهم این مسئله است که چرا و چگونه ساختارهای مدرن به سمت آشوب سوق پیدا می کنند.

کتابخانه انتشارات

چاپ یک
مقدمۀ کیمبریج بر ساموئل بکت
چاپ یک
تاوان یک مادر
چاپ یک
تفسیر و پیش تفسیر
چاپ یک
کاوش در ایران
چاپ یک
قاب زدایی ها
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
سووشون آینۀ روزگار
چاپ یک
بلچلی پارک
چاپ یک
بلندی های  بادگیر
چاپ یک
کاوش در ایران
چاپ یک
مطالعات فرهنگی

این کتاب به شما کمک می کند تا قواعد و روش های نوشتن را بیاموزید و به شما انگیزه می دهد تا تجربه های نوشتاری خود را گسترده کنید . شاید خواندن این کتاب برای شما مانند رفتن به یک کارگاه یا کلاس خصوصی داستان نویسی باشد. پس مطالعه آن را از دست ندهید !

  • 125

محمد حنیف

محمد حنیف

محمد حنیف نویسنده، مترجم و پزوهشگری پرتلاش و با اخلاق است.کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی که به قلم ایشان در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است امسال برگزیدۀ جشنوارۀ قلم زرین شد.با فعالیت های فرهنگی محمد حنیف بیشتر آشنا شوید.

  • 98

کتاب "خنگ بالای خنگ بسیاره" برگرفته از متون طنز کهن است و برای نوجوانان نوشته و مدتی قبل توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. این کتاب اثر سولماز خواجه وند است و بسیار مورد توجه مخاطب واقع شده است.مصاحبه روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی با این نویسنده جوان و خوش قلم را بخوانید.

  • 97

یادداشت دورنمایی خوش از آینده ادبیات جنگ و دفاع مقدس را یوسف قوجق نوشته است . قوجق رمان ها و داستان های زیادی به رشته تحریر درآورده و هم چنین داوری بسیاری از جشنواره های داستان نویسی را بر عهده داشته است. او معتقد است آفرینش های ادبی وجدان بیدار یک جامعه است.

  • 109