Slide background کتابخانه دهخدا شفیعی کدکنی همای سمیعی گیلانی الهی قمشه ای جلال آل احمد بهاء الدین خرمشاهی فولادوند

ویژه علمی فرهنگی

اخبــار کوتاه

اخبار نشر

انتشارات علمی و فرهنگی چاپ نخست کتاب «خاطره نگاری بر پرده جادو: بازشناسی اقتباس سینما از ادبیات داستانی» نوشته مزدا مرادعباسی را با شمارگان هزار نسخه، 872 صفحه و بهای 45 هزار تومان روانه بازار کتاب‌های سینمایی کرده است.
تورن در پیوند با موضوع سوژه بحث تاریخمندی را طرح می‌کند. شاید یکی از نقدهایی که بتوان به این اثر وارد دانست، عدم ارائۀ تعریفی جامع از همین مفهوم تاریخمندی است. در نتیجه این ابهام خواننده ناگزیر است تا مباحث مختلف طرح‌شده در آثار این اندیشمند را کنار هم قرار دهد تا به تصویری نسبتاً جامع از مفهوم یادشده دست یابد.
از روزگار سلطه و رقابت امپراتوری های بزرگ بیش از یک قرن می گذرد؛ کشورهایی سلطه گر که با استعمار مردم دیگر سرزمین ها و به یغما بردن منابع طبیعی آنها سود سرشاری را وارد کشور خود می ساختند. برخی همانند بریتانیای کبیر معروف بود خورشید هیچگاه در سرزمین های تحت سلطه آن غروب نمی‌کند. امپراتوری‌ که مردانی ماجراجو در سرتاسر جهان گسترش دادند و به طرزی شگفت انگیز باورداشتند که خداوند ماموریت متمدن ساختن کشورهای عقب مانده وتحت سلطه شان را برعهده آنها گذاشته است!

کتابخانه انتشارات

چاپ یک
حالت های ماده
چاپ یک
لئوناردو داوینچی
چاپ سه
اصول علم اقتصاد
چاپ سه
چرند و پرند
چاپ یک
جیمز و هلوی غول پیکر
چاپ یک
سینمای مستند
چاپ یک
مردی پر از ماهی گلی
چاپ یک
بیا بریم برف بازی
چاپ یک
هفتمی چی بود؟
چاپ یک
من بردم و من بردم
چاپ یک
عمو زنجیرباف لیزلیزی
چاپ یک
شیطان و پسرکش

«اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی» آخرین کتابی است که از زنده‌یاد محمد امین قانعی راد منتشر شده است. این اثر در سیاق «جامعه‌شناسی تاریخی» به تبیین و فهم علل اجتماعی و دلایل معرفتی رشد علم در برهه‌ای از تاریخ تمدن و فرهنگ ایران در دوره اسامی و افول آتی آن پس از حمله ترکان و در نتیجه فروپاشی حکومت‌های مستقل ایرانی می‌پردازد.

  • 42

كامران پارسي نژاد در شهر تهران به دنيا آمد. ديپلم خود را در رشته علوم تجربي دريافت كرد و سالها بعد در رشتۀ ادبيات انگليسي در دانشگاه علامه طباطبايي به تحصيل پرداخت. وي در همان سالها به خلق شعر و داستان كوتاه به زبانهاي انگليسي و فارسي مبادرت ورزيد و در جٌنگ هاي دانشجويي حضوري فعال داشت.

  • 32

به هر حال نکتۀ بسیار جالب توجه این است که نوجوانان و جوانانی که هرگز جنگ را ندیده و تنها حکایت هایی از نسل اولی ها شنیده و با واسطه های دیداری و شنیداری چون کتاب و فیلم و تئاتر با مقولۀ دفاع مقدس ارتباط برقرار کرده اند، بیشترین استقبال را از جشنوارۀ بوی خاک داشتند .

  • 74

هر کاری کردم مروارید در گهواره اش نخندید و دست وپایی تکان نداد. گمانم آن وقت شش ماهه بود. ترسیدم و مادرم را بیدار کردم. مادر به سرعت بچه را لای پتو پیچید و چادر به سر آمادۀ رفتن شد. گفتم کجا؟ گفت : می رویم پیش بابات تا این بچه را برسانیم بیمارستان.

  • 71

مشخصات کتاب: پارادایم جدید، آلن تورن، مترجم: سلمان صادقی‌زاده، ناشر: علمی فرهنگی، تعداد صفحه: ۳۶۰ صفحه، قیمت: ۲۰ هزارتومان

  • 63