Slide background کتابخانه دهخدا شفیعی کدکنی همای سمیعی گیلانی الهی قمشه ای جلال آل احمد بهاء الدین خرمشاهی فولادوند

ویژه علمی فرهنگی

اخبــار کوتاه

اخبار نشر

اخیرا کتاب « کاوش در ایران» توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است. این کتاب حاوی عکس ها و مطالب اریش اف اشمیت ( باستان شناس آلمانی) از ایران است که با ترجمۀ هایده مشایخ به بازار کتاب عرضه شده است.
رمان در آستانۀ فردا نوشتۀ تورگنیف نویسندۀ نامدار روسی تجدید چاپ شد
« ضد سرطان» روشی جدید برای زندگی

کتابخانه انتشارات

چاپ یک
قاب زدایی ها
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
نظریۀ روایت پسامدرن
چاپ یک
سووشون آینۀ روزگار
چاپ یک
بلچلی پارک
چاپ یک
بلندی های  بادگیر
چاپ یک
کاوش در ایران
چاپ یک
مطالعات فرهنگی
چاپ یک
منظره ی زمستانی
چاپ یک
خوشبخت ترین زن
چاپ یک
حالت های ماده
چاپ یک
لئوناردو داوینچی

در تاریخ ادبیات جهان، نویسندگان اندکی می‌توان یافت که با نوشتن داستان کوتاه به شهرت و یا ماندگاری ادبی و هنری رسیده باشند. نوشتن رمان، هم در گذشته و هم در زمان حال به شکل کاملا محسوسی در تثبیت جایگاه نویسندگان موثرتر عمل کرده است.

  • 3519

محمد حنیف

محمد حنیف

محمد حنیف رمان نویس و پژوهشگر ادبیات داستانی است.

  • 122

مسئولان و دست اندرکاران انتشارات علمی و فرهنگی بر این باورند که از طریق هنر و ادبیات می توان ارتباط موثر و مفیدی بین یکی از فرازهای تاریخ معاصر ایران، یعنی پایداری، مقاومت، و ایثارگری های جانانۀ جوانان ایرانی در دوران جنگ با تفکر و ذهنیت نسل جوان امروز برقرار کرد.

  • 406

تورن در پیوند با موضوع سوژه بحث تاریخمندی را طرح می‌کند. شاید یکی از نقدهایی که بتوان به این اثر وارد دانست، عدم ارائۀ تعریفی جامع از همین مفهوم تاریخمندی است. در نتیجه این ابهام خواننده ناگزیر است تا مباحث مختلف طرح‌شده در آثار این اندیشمند را کنار هم قرار دهد تا به تصویری نسبتاً جامع از مفهوم یادشده دست یابد.

  • 1011